L’habitatge és una preocupació que vivim en el nostre dia a dia i —per sort— és cada cop més present en el debat polític, però més enllà de la urgència, també convé que hi posem una mirada més reflexiva. La Irene Sabaté Muriel, antropòloga, professora a la UB, membre de la junta de l’Observatori DESC i una de les fundadores del Sindicat de Llogateres, ens ajuda a pensar sobre què és un habitatge adequat, o sobre si tenim o no la capacitat de decidir com volem viure.